Rad u udrugama

  • Udruga Petkom u pet – radionice koje traju od 19.9.1997. svaki petak od 17 do 19 sati 1.9. do 30 6. 
Petkom u 5 Petkom u 5 Petkom u 5
Petkom u 5 Petkom u 5 IMG_1220

 

  • Udruga mladih UPS (u pet srijedom) koja se sastajala jednom tjedno od desetak mladih ljudi koji su i dnevno komunicirali preko Google grupe od 11/2011. do 11/2012.
  • Godinama surađuje sa SOIH-om (krovna udruga  u R Hrvatskoj za osobe s invaliditetom) i Udrugom distrofičara.
  • 8.12.2012. započela je  projekt Petkom u 5 u subotu u 5 u Splitu – to može biti samo u Splitu da petak bude u subotu. Jednom mjesečno deset mjeseci godišnje, osim 7. i 8. mjeseca drži radionice u GK Blatine-Škrape, Poljička cesta 31 u Splitu. Projekt i dalje traje.

    Petkom u 5 u subotu u 5 u Splitu
    Petkom u 5 u subotu u 5 u Splitu